Zakázkové focení

Nezávazná kalkulace

(Popište, co chcete fotografovat: produkt, příroda, událost atd.)
(Uveďte přesnou adresu nebo popis místa, kde má fotografování proběhnout.)
(Zaškrtněte vhodné možnosti nebo specifikujte čas níže)
(Uveďte přibližný počet fotografií, které si přejete obdržet.)
(Zde můžete uvést jakékoli další požadavky nebo specifické detaily, které by měl fotograf znát, např. styl fotografování, speciální efekty, atd.)
(dd.mm.rr. - 00:00)
(Místo pro další poznámky nebo speciální přání.)